เครื่องทำน้ำแข็งใสขนาดเล็กสำหรับเด็กๆ

การหากิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการเพิ่มทักษะการรู้จักวางแผนในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกความคิด ซึ่งกิจกรรมเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กในช่วงวัยนี้ เมื่อเราได้ลงมือทำร่วมกันกับเด็กๆจะยิ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้กลมเกลียวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราอยากจะขอแนะนำคุณแม่และผู้ปกครองนั่นคือการทำน้ำแข็งใสไว้คลายความร้อนในช่วงหน้าร้อนที่จะถึงนี้ Continue reading “เครื่องทำน้ำแข็งใสขนาดเล็กสำหรับเด็กๆ”